๒๐ ปี สู่ความสำเร็จสมาคมแพทย์แผน
  ไทยแห่งประเทศไทย
       “ทศวรรษที่สองแห่งวงการแพทแผน
   ไทยที่ได้ก้าวมาสู่สังคมประชาชนคนไทย
   และก้าวไกลสู่สายตาประชาคมโลก
   ”ท่านอร่าม อามระดิษ” เป็นผู้ริเริ่มกระ
   บวนการก่อตั้งสถาบันเพื่อส่งเสริมวงการ
   แพทย์แผไทยให้ทรงไว้ซึ่งคุณธรรมและ
   ความมั่นคง  ด้วยพลังความคิดและความ
   สามารถจนก่อให้เกิด

   “ พระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผน
   ไทย พุทธศักราช ๒๕๕๖ ”


อ่านเพิ่มได้ที่นี้   


อ่านเพิ่มได้ที่นี้
 
 
 


           วิทยุออนไลน์เพื่อสุขภาพ ข่าวสาร
     ความบันเทิง จากศูนย์แพทย์แผนไทย
     (ช่องเขา) ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

ท่านสามารถรับชมผ่านช่องทาง 
• โทรศัพท์สมาร์ทโฟน
• ฟังออนไลน์ได้แล้วบนเว็บ

 
แนะนำวิธีการใช้งานเว็บไซต์

 
Facebook Fanpage
 
Visitors
สมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย กระทรวงสาธารณสุข ยินดีต้อนรับค่ะ...
            ขอแสดงความยินดีกับคุณบุญยวีร์ สอนชิรวัฒน์ ที่ได้รับมอบใบแต่งตั้งจาก ท่านอร่าม อามระดิษ นายกสมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย ให้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการแพทย์แผนไทย เดอะเบสเฮ้าส์ อีกหนึ่งศูนย์ฯที่มีศักยภาพพร้อมที่จะเข้ามาช่วยกันสืบสานศาสตร์ภูมิปัญญาของบรรพบุรุษให้ยั่งยืนไปด้วยกัน ด้วยใจรักและภูมิใจในอาชีพจึงตัดสินใจขึ้นแท่นเป็น ผู้อำนวยการศูนย์ฯอย่างมั่นใจ

           โอกาสนี้....ขอบารมีบรมครูหมอชีวกโกมารภัจจ์บันดาลให้ท่านและครอบครัวมีสุขภาพแข็งแรง แคล้วคลาดปลอดภัยจากภัยอันตรายทั้งปวง ทำกิจการงานใดก็ขอให้ประสบความสำเร็จเจริญรุ่งเรืองยิ่ง ๆ ขึ้นไปสมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย

17/5/61. ท่านอร่าม อามระดิษ นายกสมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทยให้การต้อนรับคณะอาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในโอกาสที่เข้าเยี่ยมคาระวะท่านอร่าม อามระดิษ และร่วมกันหารือเพื่อพัฒนาประสานความร่วมมือการจัดอบรมหลักสูตรและโครงการต่างๆ อาทิ โครงการขยับกายสบายชีวี ด้วยท่าฤาษีดัดตน รวมพลคนมากที่สุดในโลก นับเป็นอีก ข่าวดี ที่ทั้งสององค์กรในอนาคตอันไกล้จะได้ร่วมกันส่งเสริมพัฒนา ภูมิปัญญาด้านการแพทย์แผนไทยให้เกิดประโยชน์สูงสุดและสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศค่ะ

  


สมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย

15/5/61. ท่านอร่าม อามระดิษ นายกสมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทยให้การต้อนรับ รศ.ดร.ประภาพรรณ รักเกลี้ยง อธิการบดีมหาวิทยาลัยพิษณุโลก และคณะฯ ในโอกาสที่เข้าเยี่ยมคาระวะท่านอร่าม อามระดิษ และร่วมกันหารือเพื่อพัฒนาประสานความร่วมมือการจัดอบรมหลักสูตรด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก นับเป็นอีก ข่าวดี ที่ทั้งสององค์กรในอนาคตอันไกล้จะได้ร่วมกันส่งเสริมพัฒนา ภูมิปัญญาด้านการแพทย์แผนไทยให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สังคม.

  


สมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย

25/4/61 ขอแสดงความยินดีกับผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานสาขานวดไทย ระดับ 1 เมื่อวันที่ 23-25 เมษายน ที่ผ่านมา ณ ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติสมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย เขตดุสิต กรุงเทพฯ โดยมีผู้ผ่านการทดสอบทั้งสิ้นจำนวน 17 ท่าน ผ่านตามกฎระเบียบข้อบังคับของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานทุกประการ สำหรับสมาชิกหรือที่อยู่ต่างจังหวัดท่านใดที่สนใจ สามารถแจ้งความจำนงขอทดสอบได้ที่ศูนย์ทดสอบฯของศูนย์สาขาของสมาคมฯทั่วประเทศ และติดต่อสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการขอทดสอบ ได้ที่ ☎️02-1495632 , ☎️086-9719690 , ☎️061-8844465 ค่ะ

  


สมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย

18/4/61 ท่านอร่าม อามระดิษ นายกสมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทยมอบหมายให้คุณสุกษม อามระดิษ เลขานุการสมาคมฯเป็นผู้แทน มอบกระเช้าของขวัญแสดงความยินดีแก่ รศ.ดร.เปรื่อง กิจรัตน์ภร ในโอกาสที่ได้รับพระราชทานโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร นับตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561ที่ผ่านมา สมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทยในฐานะคู่ MOU ที่ได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือไว้เมื่อครั้ง รศ.ดร.พงศ์ หรดาล ดำรงตำแหน่งเป็นอธิการบดี เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2557 ทั้งสององค์กรยังคงสานต่อเจตนารมณ์และวัตถุประสงค์เดิมเพื่อเน้นพัฒนางานด้านวิชาการ สุขภาพ การสอน วิจัย อบรมตลอดจนพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ

โดย กัญญ์สิริ มีแต้ม (ประชาสัมพันธ์สมาคมฯ) 

  


สมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย

สมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทยได้เปิดศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ และกำหนดให้มีการเปิดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานสาขานวดไทย ระดับ 1 ขึ้นในวันที่ 23-24 เมษายน (เตรียมความพร้อม)และสอบจริงในวันที่ 25 เมษายน 2561 นี้(ตามสถานที่และรายละเอียดที่แนบมาด้วยดังกล่าว) ท่านใดสนใจติดต่อสอบถามฝ่ายจัดอบรม 

โทร ☎️ 02-1495632, ☎️086-9719690, ☎️ 061-8844465 ด่วน!!

โดย กัญญ์สิริ มีแต้ม (ประชาสัมพันธ์สมาคมฯ) 

  


สมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย

10/4/61 ภาพประทับใจ และรอยยิ้มของพ่อมีความสุข ที่ได้อวยพรลูกๆหลานๆ ที่พร้อมใจกันนำพวงมาลัยมากราบขอพร ถึงแม้ พ่อจะสั่งนักสั่งหนาว่าปีนี้ไม่ให้จัดงานใดๆเพราะเกรงใจกลัวลูกหลานลำบากที่ต้องเดินทางหอบข้าวของมาฝากจากที่ไกลๆ แต่แล้วเราก็พร้อมใจกันดื้อ เพราะอยากเห็นภาพความสุข ภาพนี้ ขอบารมีบรมครูหมอชีวกโกมารภัจจ์ บันดาลให้ท่านอร่าม อามระดิษ นายกสมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทยมีสุขภาพที่แข็งแรง เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรให้ลูกหลานตลอดไป ..สุขสันต์วันสงกรานต์ ปีใหม่ไทย 2561 มีความสุข กินเที่ยวปลอดภัยทุกๆคนค่ะ

โดย กัญญ์สิริ มีแต้ม (ประชาสัมพันธ์สมาคมฯ) 

  


สมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย

วันนี้ 10 เมษายน 2561 พลเรือเอกหม่อมเจ้าปุสาณ สวัสดิวัตน์ เสด็จทรงเป็นองค์ประธานในงาน “สังสรรค์ วันสงกรานต์” ณ มูลนิธิชีวิตพัฒนา ตลิ่งชัน การนี้สมาคมฯแพทย์แผนไทยแห่งประเทศ นำโดยคุณธนัชพร แย้มพันธุ์เกษร ผู้อำนวยการสำนักงานสมาคมฯคณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่และผู้อำนวยการศูนย์สาขา ร่วมถวายพวงมาลัยรับเสด็จ ถวายกระเช้าของขวัญ ถวายน้ำสรงองค์ประธาน โอกาศนี้ ทรงประทานพระโอวาท เนื่องในวันสงกรานต์ปีใหม่ไทยให้กับแขกผู้มาร่วมงาน นับเป็นความปลาบปลื้ม หาที่สุดมิได้

โดย กัญญ์สิริ มีแต้ม (ประชาสัมพันธ์สมาคมฯ) 

  


สมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย

มาดูแลสุขภาพเท้า ของเรากันเถอะค่ะ! สมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทยขอแนะนำผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพเท้า “แผ่นสปาเท้าดีท๊อกซ์ (Foot Patch Detox) ซึ่งช่วยให้ระบบไหลเวียนโลหิตดีขึ้น ช่วยให้ผ่อนคลาย ช่วยลดกลิ่นอับ ช่วยดูดสารพิษออกจากร่างกาย มีส่วนผสมของสมุนไพรสูตรพิเศษที่มีสรรพคุณถอนพิษ สังกรณี ตรีชวา เหมาะสำหรับทุกท่าน ทุกเพศทุกวัย ที่มีอาการปวดเมื่อย บวม ล้าเนื่องจากการใช้เท้าเดินหรือนั่งนานๆแต่ละวันมากเกินไป โปรโมชั่นสำหรับการเปิดตัวเดือนแรกมีนาคมนี้ ซื้อ 1 แพ็ค (บรรจุ 2 แผ่น) 
แถมฟรีอีก 1 แพ็ค ในราคาเพียง 100 บาทเท่านั้น ท่านที่เปิดร้านนวดและสปา สามารถใช้กับลูกค้าของท่านได้เป็นอย่างดี สนใจสั่งซื้อได้ที่ สมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย ผลิตภัณฑ์

โดย กัญญ์สิริ มีแต้ม (ประชาสัมพันธ์สมาคมฯ) 

  


สมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย

ท่านอร่าม อามระดิษ นายกสมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย ได้มอบหมายให้ อาจารย์น้อย อาจรีย์ หุ่นดี ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการแพทย์แผนไทยวัดราชบูรณะ จ.พิษณุโลก เป็นผู้แทนวางพานพุ่มในพิธีถวายพระราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติประจำปี 2561ในวันศุกร์ที่ 2 มีนาคม ที่ผ่านมา ณ อาคารเอนกประสงค์ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน๙ จังหวัดพิษณุโลก ในการนี้ต้องขอแสดงความยินดีที่อาจารย์น้อย อาจรีย์ หุ่นดี ได้รับมอบป้ายศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติจากนาย ภัคพงศ์ ทิวพัฒ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก และนายเฉลิมพงษ์ บุญรอด ผู้อำนวยการสถาบันฝีมือแรงงาน๙ พิษณุโลก นับเป็นอีกศูนย์พัฒนาการแพทย์แผนไทยที่ได้รับความไว้วางใจ อนุญาติให้เป็นศูนย์ทดสอบที่ได้มาตรฐานและมีความพร้อมดำเนินการต่อไป

โดย กัญญ์สิริ มีแต้ม (ประชาสัมพันธ์สมาคมฯ) 

  


สมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย

มาดูแลสุขภาพเท้า ของเรากันเถอะค่ะ! สมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทยขอแนะนำผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพเท้า “แผ่นสปาเท้าดีท๊อกซ์ (Foot Patch Detox) ซึ่งช่วยให้ระบบไหลเวียนโลหิตดีขึ้น ช่วยให้ผ่อนคลาย ช่วยลดกลิ่นอับ ช่วยดูดสารพิษออกจากร่างกาย มีส่วนผสมของสมุนไพรสูตรพิเศษที่มีสรรพคุณถอนพิษ สังกรณี ตรีชวา เหมาะสำหรับทุกท่าน ทุกเพศทุกวัย ที่มีอาการปวดเมื่อย บวม ล้าเนื่องจากการใช้เท้าเดินหรือนั่งนานๆแต่ละวันมากเกินไป โปรโมชั่นสำหรับการเปิดตัวเดือนแรกมีนาคมนี้ ซื้อ 1 แพ็ค (บรรจุ 2 แผ่น) 
แถมฟรีอีก 1 แพ็ค ในราคาเพียง 100 บาทเท่านั้น ท่านที่เปิดร้านนวดและสปา สามารถใช้กับลูกค้าของท่านได้เป็นอย่างดี สนใจสั่งซื้อได้ที่ สมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย ผลิตภัณฑ์

โดย กัญญ์สิริ มีแต้ม (ประชาสัมพันธ์สมาคมฯ) 

  

  

สมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย

ข่าวดีของพี่น้องแพทย์แผนไทย !!!!!
14/2/61 ที่คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
คุณสุกษม อามระดิษ เลขานุการสมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทยและคณะผู้บริหารและอาจารย์ประจำสมาคมฯได้รับเชิญจากท่านคณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วันชัย บุญรอด หารือร่วมกันในการที่จะจัดกิจกรรม"ฤาษีดัดตนรวมคนมากที่สุดในโลก"บันทึกลงใน"กินเนสส์ เวิร์ลด์ เรคคอร์ด"และเพื่อส่งเสริมให้คนไทยได้ออกกำลังกายด้วยวิถีภูมิปัญญาบรรพบุรุษแห่งชนชาติไทยที่ปราดเปรื่องไม่แพ้ชนชาติใดในโลกนี้ รวมถึงจัดทำและเปิดอบรม"หลักสูตรอื่นๆที่จะมาต่อยอดให้กับชาวแพทย์แผนไทยได้พัฒนาองค์ความรู้ ของตนเอง 
ขอขอบคุณคณะอาจารย์สมาคมฯทุกท่าน "อาจารย์แชมป์"ศิษย์เก่าของคณะที่เป็นผู้ประสานงาน อาจารย์อ๊าท,อาจารย์วรรณ,อาจารย์ศุภกร,อาจารย์มีน,อาจารย์ปอม,อาจารย์เป้,ที่ได้ช่วยกันไปให้ข้อมูลมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ โดย กัญญ์สิริ มีแต้ม ประชาสัมพันธ์สมาคมฯ

โดย กัญญ์สิริ มีแต้ม (ประชาสัมพันธ์สมาคมฯ) 
  

สมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย

วันนี้ อังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 9:30 คุณสุกษม อามระดิษ เลขานุการสมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทยและคณะ เข้ายื่นหนังสือต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ศ.นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทรในฐานะสภานายกพิเศษแห่งสภาการแพทย์แผนไทยและผู้รับผิดชอบงานงานสาธารณาสุขของประเทศ เพื่อให้ช่วยตรวจสอบกรณีการเลือกตั้งกรรมการสภาการแพทย์แผนไทย ตรวจสอบบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกรรมการสภา ด้วยปัญหารายชื่อทับซ้อนและขอให้ทบทวนคำพิพากษาของศาลปกครองที่เคยพิจารณาให้ยกเลิกการเลือกตั้งจากครั้งที่แล้ว โดยมีนพ.กิตติศักดิ์ กลับดี ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้แทนรับมอบ ณ บริเวณห้องโถง ชั้น1 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จ. นนทบุรี

โดย กัญญ์สิริ มีแต้ม (ประชาสัมพันธ์สมาคมฯ) 
  

 

   • หน้าแรก

   • เรื่องเล่าท่านอร่าม อามระดิษ
   • ทำเนียบผู้บริหาร
   • หลักสูตรระยะสั่นสมาคมฯ
   • สื่อการเรียนการสอน

   • ๒๐ ปี สู่ความสำเร็จสมาคมฯ
   • วัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง
   • ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียน
   • สภาผู้แทนราษฎรกับนายกฯ
   • คำแถลงนายกสมาคมฯ
   • ประวัตินายกสมาคมฯ
   • ประวัติเลขานุการณ์สมาคมฯ

   • กิจกรรมสมาคมฯ
   • การอบรมวิทยากรครูฯ

   • ผู้ใหญ่เยี่ยมศูนย์ฯเครื่อข่าย
   • ผู้อำนวยการเยี่ยมท่านนายกฯ
   • ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ป้ายแดง
   • ผู้อำนวยการศูนย์ดีเด่นประจำปี
   • ศูนย์ฯ (กรุงเทพฯ)
   • ศูนย์ฯ (ต่างจังหวัด)
   • ศูนย์ฯ (ต่างประเทศ)

 

   • Get Downloads
   • Help & Support

   • Gallery
   • Reviews
   • Video
   • Products
   • Search
   • Forums

   • ร่วมงานกับเรา
   • ติดต่อเรา
   • ลงโฆษณา


 

   

   • ท่าบริหารฤาษีดัดตน