๒๐ ปี สู่ความสำเร็จสมาคมแพทย์แผน
  ไทยแห่งประเทศไทย
       “ทศวรรษที่สองแห่งวงการแพทแผน
   ไทยที่ได้ก้าวมาสู่สังคมประชาชนคนไทย
   และก้าวไกลสู่สายตาประชาคมโลก
   ”ท่านอร่าม อามระดิษ” เป็นผู้ริเริ่มกระ
   บวนการก่อตั้งสถาบันเพื่อส่งเสริมวงการ
   แพทย์แผไทยให้ทรงไว้ซึ่งคุณธรรมและ
   ความมั่นคง  ด้วยพลังความคิดและความ
   สามารถจนก่อให้เกิด

   “ พระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผน
   ไทย พุทธศักราช ๒๕๕๖ ”


อ่านเพิ่มได้ที่นี้   


อ่านเพิ่มได้ที่นี้
 
 
 


           วิทยุออนไลน์เพื่อสุขภาพ ข่าวสาร
     ความบันเทิง จากศูนย์แพทย์แผนไทย
     (ช่องเขา) ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

ท่านสามารถรับชมผ่านช่องทาง 
• โทรศัพท์สมาร์ทโฟน
• ฟังออนไลน์ได้แล้วบนเว็บ

 
แนะนำวิธีการใช้งานเว็บไซต์

 
Facebook Fanpage
 
Visitors
สมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย กระทรวงสาธารณสุข ยินดีต้อนรับคะ...
 

           ขอแสดงความยินดีกับคุณจารวี ติสันโต ที่ได้รับมอบใบแต่งตั้งจาก      ท่านอร่าม อามระดิษ นายกสมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทยให้ดำรงตำแหน่งเป็น ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการแพทย์แผนไทย จารวีนวดไทยเพื่อสุขภาพ(สี่แยกเหม่งจ๋าย รัชดา)เป็นศูนย์ลำดับที่ 609 คุณจารวีเป็นผอ.ศูนย์ฯใหม่ที่มีหัวใจแพทย์แผนไทยเต็มร้อย มุ่งมั่นและตั้งใจที่จะนำความรู้ความสามารถที่จะช่วยกันพัฒนาศาสตร์แพทย์แผนไทยให้รุ่งเรืองเป็นมรดกให้ลูกหลานต่อไป วันนีี้ยังได้รับคำชี้แนะแนวทางการประกอบอาชีพ รวมถึงคำอวยพรจากท่านอร่ามก่อนกลับอีกด้วย


           ขอบารมีบรมครูหมอชีวกโกมารภัจจ์บันดาลให้ท่านและครอบครัวมีสุขภาพแข็งแรง แคล้วคลาดปลอดภัยจากภยันตรายทั้งปวง ทำกิจการงานใดก็ขอให้ประสบความสำเร็จเจริญรุ่งเรือง ยิ่งๆขึ้นไปค่ะ

 
โดย กัญญ์สิริ มีแต้ม (Kansiri Meetam) ประชาสัมพันธ์สมาคมฯสมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย

ข่าวดีของพี่น้องแพทย์แผนไทย !!!!!
14/2/61 ที่คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
คุณสุกษม อามระดิษ เลขานุการสมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทยและคณะผู้บริหารและอาจารย์ประจำสมาคมฯได้รับเชิญจากท่านคณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วันชัย บุญรอด หารือร่วมกันในการที่จะจัดกิจกรรม"ฤาษีดัดตนรวมคนมากที่สุดในโลก"บันทึกลงใน"กินเนสส์ เวิร์ลด์ เรคคอร์ด"และเพื่อส่งเสริมให้คนไทยได้ออกกำลังกายด้วยวิถีภูมิปัญญาบรรพบุรุษแห่งชนชาติไทยที่ปราดเปรื่องไม่แพ้ชนชาติใดในโลกนี้ รวมถึงจัดทำและเปิดอบรม"หลักสูตรอื่นๆที่จะมาต่อยอดให้กับชาวแพทย์แผนไทยได้พัฒนาองค์ความรู้ ของตนเอง 
ขอขอบคุณคณะอาจารย์สมาคมฯทุกท่าน "อาจารย์แชมป์"ศิษย์เก่าของคณะที่เป็นผู้ประสานงาน อาจารย์อ๊าท,อาจารย์วรรณ,อาจารย์ศุภกร,อาจารย์มีน,อาจารย์ปอม,อาจารย์เป้,ที่ได้ช่วยกันไปให้ข้อมูลมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ โดย กัญญ์สิริ มีแต้ม ประชาสัมพันธ์สมาคมฯ

โดย กัญญ์สิริ มีแต้ม (ประชาสัมพันธ์สมาคมฯ) 
  

สมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย

วันนี้ อังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 9:30 คุณสุกษม อามระดิษ เลขานุการสมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทยและคณะ เข้ายื่นหนังสือต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ศ.นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทรในฐานะสภานายกพิเศษแห่งสภาการแพทย์แผนไทยและผู้รับผิดชอบงานงานสาธารณาสุขของประเทศ เพื่อให้ช่วยตรวจสอบกรณีการเลือกตั้งกรรมการสภาการแพทย์แผนไทย ตรวจสอบบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกรรมการสภา ด้วยปัญหารายชื่อทับซ้อนและขอให้ทบทวนคำพิพากษาของศาลปกครองที่เคยพิจารณาให้ยกเลิกการเลือกตั้งจากครั้งที่แล้ว โดยมีนพ.กิตติศักดิ์ กลับดี ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้แทนรับมอบ ณ บริเวณห้องโถง ชั้น1 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จ. นนทบุรี

โดย กัญญ์สิริ มีแต้ม (ประชาสัมพันธ์สมาคมฯ) 
  


สมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย

24/1/61สมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทยขอแสดงความยินดีกับ Mr. Karl Karstad ,อาจารย์จิราภา อุตสียา ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการแพทย์แผนไทยโกลด์เด้นแฮนด์ เวลเนส ประเทศนอร์เวย์ ที่ได้รับการแต่งตั้งจากท่านอร่าม อามระดิษ นายกสมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทยให้เป็นผู้ประสานงานด้านการแพทย์แผนไทย ในกลุ่มประเทศแสกนดิเนเวีย ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือร่วมใจและที่ปรึกษาจากอาจารย์มาโนช พุ่มไพจิตร และอ.ณิชารัศม์ พงษ์ธนพิบูล จากศูนย์พัฒนาการแพทย์แผนไทยรวมโชค ....นับเป็นอีกหนึ่งความร่วมมือในการผลักดัน เผยแพร่ศาสตร์ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยให้ก้าวไกลไปในระดับสากล อีกทั้งยังเป็นศูนย์ที่พร้อมและยินดีคอยช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกให้กับเพื่อนสมาชิกฯที่ประกอบอาชีพอยู่ทางนั้นอีกด้วย

โดย กัญญ์สิริ มีแต้ม (ประชาสัมพันธ์สมาคมฯ) 
  


สมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย

27/1/61 ท่านอร่าม อามระดิษ นายกสมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย เป็นประธานฌาปนกิจศพ ร.ต.ท.สุภาพ. เขตวัฒน์
อายุ 78 ปี คณะกรรมการสมาคมฯ ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้อำนวยการศูนย์ฯ วงเวียน 22 ได้ถึงแก่กรรมด้วยโรคชรา ณ วัดไผ่ตัน พญาไท กรุงเทพฯ มีผู้อำนวยการศูนย์สาขาและคณะผู้บริหารสมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทยเดินทางไปร่วมงานเพื่อเป็นเกียรติและร่วมไว้อาลัยจำนวนมาก ....ขอดวงจิตวิญญาณของผู้วายชนม์จงไปสู่สุขคติในสมปรายภพด้วยเทอญ

โดย กัญญ์สิริ มีแต้ม (ประชาสัมพันธ์สมาคมฯ) 
  


สมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย

บรรยากาศวันงาน "ขอพรจากพ่อ" ท่านอร่าม อามระดิษ (นายกสมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย ) ในวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๑


สมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย

งานทำบุญเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๑ และวันคล้ายวันเกิด ครบ ๙๒ ปี ท่านอร่าม อามระดิษ วันอังคารที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๑ ณ ที่ทำการสมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย อาคาร(DMS6) กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี มีผู้อำนวยการศูนย์lสาขาและสมาชิกชาวแพทย์แผนไทยมาร่วมกราบมอบกระเช้าของขวัญและรับพรจากท่านอร่าม อามระดิษ นายกสมาคมฯ จำนวนมาก บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นและอิ่มบุญร่วมกันค่ะ

โดย กัญญ์สิริ มีแต้ม (ประชาสัมพันธ์สมาคมฯ)

  


สมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย

เข้าร่วมงานถวายพระพรในโอกาส พลเรือเอก หม่อมเจ้าปุสาณ สวัสดิวัตน์ ทรงเจริญพระชันษา 88 ปี ในวันที่ 27 ธันวาคม 2560 จัดขึ้น ณ เรือ อังสนา กองทัพเรือ ... การนี้ท่านอร่าม อามระดิษ นายกสมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย มอบหมายให้ คุณสุกษม อามระดิษ,คุณธนัชพร  แย้มพันธุ์เกษร,คุณวนิดา เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา และคุณชลธิชา เนตะศาสตร์  คณะผู้บริหารสมาคมฯเป็นผู้แทนมอบของขวัญ แด่ท่านชาย และ นับเป็นความปลาบปลื้มที่ทรงประทานอนุญาตให้คณะผอ.ศูนย์ฯและผู้บริหารสมาคมฯ ได้ร่วมร้องประสานเสียง เพลง “ยามรัก”  ประพันธ์โดย ม.ร.ว. ถนัดศรี สวัสดิวัตน์ ซึ่งเป็นเพลงที่ทรงโปรด  ก่อนเสด็จกลับทรงประทานพรและของที่ระลึกให้กับผู้ที่มาร่วมงาน .. 

ในนามสมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยโปรดอำนวยพรให้พระองค์ท่านทรงมีพลานามัยแข็งแรง และทรงพระเกษมสำราญ.

โดย กัญญ์สิริ มีแต้ม (ประชาสัมพันธ์สมาคมฯ) 

   • หน้าแรก

   • เรื่องเล่าท่านอร่าม อามระดิษ
   • ทำเนียบผู้บริหาร
   • หลักสูตรระยะสั่นสมาคมฯ
   • สื่อการเรียนการสอน

   • ๒๐ ปี สู่ความสำเร็จสมาคมฯ
   • วัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง
   • ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียน
   • สภาผู้แทนราษฎรกับนายกฯ
   • คำแถลงนายกสมาคมฯ
   • ประวัตินายกสมาคมฯ
   • ประวัติเลขานุการณ์สมาคมฯ

   • กิจกรรมสมาคมฯ
   • การอบรมวิทยากรครูฯ

   • ผู้ใหญ่เยี่ยมศูนย์ฯเครื่อข่าย
   • ผู้อำนวยการเยี่ยมท่านนายกฯ
   • ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ป้ายแดง
   • ผู้อำนวยการศูนย์ดีเด่นประจำปี
   • ศูนย์ฯ (กรุงเทพฯ)
   • ศูนย์ฯ (ต่างจังหวัด)
   • ศูนย์ฯ (ต่างประเทศ)

 

   • Get Downloads
   • Help & Support

   • Gallery
   • Reviews
   • Video
   • Products
   • Search
   • Forums

   • ร่วมงานกับเรา
   • ติดต่อเรา
   • ลงโฆษณา


 

   

   • ท่าบริหารฤาษีดัดตน