๒๐ ปี สู่ความสำเร็จสมาคมแพทย์แผน
  ไทยแห่งประเทศไทย
       “ทศวรรษที่สองแห่งวงการแพทแผน
   ไทยที่ได้ก้าวมาสู่สังคมประชาชนคนไทย
   และก้าวไกลสู่สายตาประชาคมโลก
   ”ท่านอร่าม อามระดิษ” เป็นผู้ริเริ่มกระ
   บวนการก่อตั้งสถาบันเพื่อส่งเสริมวงการ
   แพทย์แผไทยให้ทรงไว้ซึ่งคุณธรรมและ
   ความมั่นคง  ด้วยพลังความคิดและความ
   สามารถจนก่อให้เกิด

   “ พระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผน
   ไทย พุทธศักราช ๒๕๕๖ ”


อ่านเพิ่มได้ที่นี้   


อ่านเพิ่มได้ที่นี้
 
 
 


           วิทยุออนไลน์เพื่อสุขภาพ ข่าวสาร
     ความบันเทิง จากศูนย์แพทย์แผนไทย
     (ช่องเขา) ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

ท่านสามารถรับชมผ่านช่องทาง 
• โทรศัพท์สมาร์ทโฟน
• ฟังออนไลน์ได้แล้วบนเว็บ

 
แนะนำวิธีการใช้งานเว็บไซต์

 
Facebook Fanpage
 
Visitors
ใครที่พลาดการอบรมวิทยากรครูนวดไทยและสปาเพื่อสุขภาพรุ่นที่แล้วๆมา .... วันนี้โอกาสมาถึงอีกแล้วค่ะ 17-21 กรกฎาคมนี้... รายละเอียดอยู่ตรงหน้าคุณ คลิ๊กแล้วโทรสมัครเลยค่ะ....ที่ศูนย์พัฒนาการแพทย์แผนไทยทุกศูนย์ทั่วประเทศ หรือที่สำนักงานสมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย กระทรวงสาธารณสุขค่ะ...

           ขอแสดงความยินดีกับคุณสายชล สักดิ์ฝัน ที่ได้รับมอบใบแต่งตั้งจากท่านอร่าม อามระดิษ นายกสมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทยให้ดำรงตำแหน่งเป็น ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการแพทย์แผนไทย เชียงใหม่มาสสาจ แอนด์ โฮมเสตย์ จ.เชียงใหม่ เป็น ลำดับที่ 580 เป็นผอ.ศูนย์ฯน้องใหม่ไฟแรงมีหัวใจแพทย์แผนไทยเต็มร้อย เปี่ยมด้วยความรู้ความสามารถที่จะช่วยกันพัฒนาศาสตร์แพทย์แผนไทยให้ยั่งยืน โดยมีคุณปัทมาภรณ์ แม็คกี้ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการแพทย์แผนไทยสายทอง จ.ชลบุรีให้เกียรติมาร่วมแสดงความยินดี. 


           ขอบารมีบรมครูหมอชีวกโกมารภัจจ์บันดาลให้ท่านและครอบครัวมีสุขภาพแข็งแรง แคล้วคลาดปลอดภัยจากภยันตรายทั้งปวง ทำกิจการงานใดก็ขอให้ประสบความสำเร็จเจริญรุ่งเรือง ยิ่งๆขึ้นไปค่ะ

 
โดย กัญญ์สิริ มีแต้ม (Kansiri Meetam) ประชาสัมพันธ์สมาคมฯ


สมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย
 
         ท่านอร่าม อามระดิษ นายกสมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย เดินทางเยี่ยมชมและให้กำลังใจแก่ ผอ.ศูนย์ฯ อาจารย์ และสมาชิกของสมาคมฯ ที่พร้อมใจกันมาเป็นจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรมนวดผ่อนคลาย คอ บ่า ไหล่ และนวดเท้าฟรี ให้กับนักกีฬา ในงาน เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพการกุศล กรุงเทพประกันชีวิต ฮาล์ฟ มาราธอน 2017 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี วันอาทิตย์ที่ 2 กค. 2560 ระหว่างเวลา 03:00-09:30 น. ณ กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี จัดโดย กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และกรุงเทพประกันชีวิต.. ท่านอร่ามเป็นตัวอย่างของการดูแลสุขภาพที่ดี ด้วยการออกกำลังกายและผ่อนคลายกล้ามเนื้อด้วยการนวดตามแบบแพทย์แผนไทยอย่างสม่ำเสมอ ทำให้ท่านยังคงมีสุขภาพที่แข็งแรงทำงานและใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรให้แพทย์แผนไทยจนถึงทุกวันนี้

         ขอขอบคุณจิตอาสาทุกๆท่านที่ร่วมแรงร่วมใจ เสียสละเวลามาช่วยกันให้กิจกรรมในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ทุกประการค่ะ

โดย กัญญ์สิริ มีแต้ม (ประชาสัมพันธ์สมาคมฯ)


เฉลิมกรุงโอสถ คุณอร่าม อามระดิษ

         เฉลิมกรุงโอสถวันนี้ 14.00-14.30 น. พบกับคุณปอ ณฐมน ภูวะปัจฉิม และแขกรับเชิญ นายกสมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย 
คุณอร่าม อามระดิษ ที่จะมาเผยเคล็ดลับสุขภาพดีให้ทุกท่านได้รับทราบไปพร้อมๆกันค่ะ

โดย กัญญ์สิริ มีแต้ม (ประชาสัมพันธ์สมาคมฯ)


         5/6/60 การประชุมหารือกันระหว่างสององค์กรใหญ่ สมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย โดยคุณสุกษม อามระดิษ เลขานุการสมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย และคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.สุวัฒนา จุฬาวัฒนทล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้ทรงคุณวุฒิฯของทั้งสององค์กรเข้าร่วมหารือในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมคณบดี ชั้น 1 อาคารเทพรัตน์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีเนื้อหาหลักสำคัญที่ความร่วมมือระหว่างสององค์กรเพื่อดำเนินการจัดการศึกษาและพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพด้านการแพทย์แผนไทย สปา และเสริมสวย เพื่อเป็นการส่งเสริมและการเสริมสร้างอาชีพให้ปะชาชนมีความรู้ความสามารถไประกอบอาชีพได้อย่างถูกต้องตามหลักสูตรวิชาชีพตามกฎหมายโดยมีสถาบันที่มีกฎหมายรองรับ การหารือในวันนี้เป็นไปในทิศทางที่ดีและจะมีผลเอื้อประโยชน์ต่อแพทย์แผนไทยทุกๆท่านเร็วๆนี้ค่ะ.


โดย กัญญ์สิริ มีแต้ม (ประชาสัมพันธ์สมาคมฯ)


         2/6/60 ท่านอร่าม อามระดิษ นายกสมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย เดินทางไปเป็นประธานเปิดงาน "มหกรรมภูมิปัญญาการแพทย์องค์รวม แห่งอาเซียนครั้งที่ 1 " จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-4 มิถุนายน 2560 ณ อนันตราปุระ แก่งหินเพิง อ. นาดี จ. ปราจีนบุรี จัดโดยศูนย์พัฒนาการแพทย์แผนไทยอนันตราปุระ โดยคุณปฐมาวดี วาเลนไทน์ และศูนย์พัฒนาการแพทย์องค์รวมอาเซี่ยนร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานนครนายก...มีนายนพดล งามเหลือ นายอำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี และ จ.ส.ต. สกลทองคำ ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย


         สำนักงานนครนายก เป็นประธานร่วมฯ งานนี้มีนวัตกรรมใหม่ๆแพทย์องค์รวมมาให้ชม.มีแขกผู้มีเกียรติ ผู้อำนวยการศูนย์ฯของสมาคมฯ และคณะสื่อมวลชนสนใจมาร่วมงานจำนวนมาก.


โดย กัญญ์สิริ มีแต้ม (ประชาสัมพันธ์สมาคมฯ)


         แนะนำวิธีการใช้งานเว็บไซต์สมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย ใช้งานง่ายทั้งคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือ เพื่อที่เราจะได้อัพเดทข้อมูลข่าวสารและความเคลื่อนไหวของสมาคมฯ ได้อย่างทันต่อเหตุการณ์.

โดย กัญญ์สิริ มีแต้ม (ประชาสัมพันธ์สมาคมฯ)


         วันที่ 26/5/60 ท่านอร่าม อามระดิษ นายกสมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทยได้มอบหมายให้คุณสุกษม อามระดิษ เลขานุการสมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทยเป็นผู้แทนมอบประกาศนียบัตรร่วมกับนายครองศักดิ์ แย้มประยุร ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ๒ ชะอำ ให้กับผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรระยะสั้นฐานสมรรถนะฤดูร้อน จำนวน 6 หลักสูตร จำนวน 204 คน (แต่มีผู้ที่สามารถเดินทางมารับด้วยตัวเองได้เพียง 70 คน เนื่องจากสภาพอากาศที่ไม่อำนวย) โอกาสเดียวกันนี้มอบใบเกียรติคุณให้กับทีมวิทยากรผู้สอนจากสมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทยจำนวน 8 ท่าน ณห้องประชุม วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล๒ ชะอำ จ.เพชรบุรี โดยทั้งหมด-ของโครงการนี้ได้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ข้อตกลงความร่วมมือ MOU ของทั้งสององค์กรทุกประการ.


โดย กัญญ์สิริ มีแต้ม (ประชาสัมพันธ์สมาคมฯ)          วันที่ ๑๖/๕/๖๐ เวลา ๑๙.๐๐ น. ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
สมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทยร่วมเป็นเจ้าภาพและวางพวงมาลาถวายสักการะในการบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและถวายเป็นพระราชกุศล โดยมีคุณสุกษม อามระดิษ เลขานุการ
สมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทยเจัาหน้าที่บริหารสมาคมฯและผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการแพทย์แผนไทย
ร่วมในพิธี ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง

โดย กัญญ์สิริ มีแต้ม (ประชาสัมพันธ์สมาคมฯ) 

 
 


   •  เพิ่ม วิทยุออนไลน์เพื่อสุขภาพ ข่าวสารความบันเทิง จาก ศูนย์แพทย์แผนไทย (ช่องเขา) ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

   •  เพิ่ม (MOU) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับ มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

   •  เพิ่ม ผู้อำนวยการศูนย์ป้ายแดง คุณสุนันทา ตั้งไชยวงศ์ และคุณปัญญุษา ตั้งไชยวงศ์ ศูนย์พัฒนาการแพทย์แผนไทย
       อิงธารา นวดแผนไทย ลำดับที่ 545

   •  เพิ่ม ผู้อำนวยการศูนย์ป้ายแดง คุณอัมพร จันทบาล ศูนย์พัฒนาการแพทย์แผนไทยนครนายก จ.นครนายก ลำดับที่ 546

     เพิ่มเมนู กระดานสนทนา UTTS'WEBBOARD

     เพิ่ม ผู้อำนวยการศูนย์ป้ายแดง คุณรุ่งรัตน์ ลิไธสงค์ ศูนย์พัฒนาการแพทย์แผนไทยกอบัว จ.เชียงราย ลำดับที่ 542

 

   • หน้าแรก

   • เรื่องเล่าท่านอร่าม อามระดิษ
   • ทำเนียบผู้บริหาร
   • หลักสูตรระยะสั่นสมาคมฯ
   • สื่อการเรียนการสอน

   • ๒๐ ปี สู่ความสำเร็จสมาคมฯ
   • วัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง
   • ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียน
   • สภาผู้แทนราษฎรกับนายกฯ
   • คำแถลงนายกสมาคมฯ
   • ประวัตินายกสมาคมฯ
   • ประวัติเลขานุการณ์สมาคมฯ

   • กิจกรรมสมาคมฯ
   • การอบรมวิทยากรครูฯ

   • ผู้ใหญ่เยี่ยมศูนย์ฯเครื่อข่าย
   • ผู้อำนวยการเยี่ยมท่านนายกฯ
   • ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ป้ายแดง
   • ผู้อำนวยการศูนย์ดีเด่นประจำปี
   • ศูนย์ฯ (กรุงเทพฯ)
   • ศูนย์ฯ (ต่างจังหวัด)
   • ศูนย์ฯ (ต่างประเทศ)

 

   • Get Downloads
   • Help & Support

   • Gallery
   • Reviews
   • Video
   • Products
   • Search
   • Forums

   • ร่วมงานกับเรา
   • ติดต่อเรา
   • ลงโฆษณา


 

   

   • ท่าบริหารฤาษีดัดตน